Telenor.jpeg

Telenor har definert seks arbeidssituasjoner du som arbeidsgiver må håndtere.

1. Fokus: Jobbe konsentrert
2. Fysisk samhandling: Ansikt til ansikt
3. Hybrid samhandling: Noen fysisk, noen på skjerm
4. Digital samhandling: Jobbe med andre via teknologi
5. Kompetanse: Læring og deling
6. Relasjoner: Sosialt og faglig

Store endringer da de ansatte returnerte til kontoret

Telenor satte i gang et stort program for å få en vellykket «tilbakekomst» til kontorene etter gjenåpningen. «En smidig dag» er parolen. På Simployer-konferansen «Den hybride arbeidsplassen» trakk HR-direktør Anne Flagstad i Telenor Norge fram tydelige «smidig dag»-grep for hver av samhandlingsformene fysisk, hybrid og digital:

Flere stoler enn før: Et paradoks hvis folk bruker kontoret mindre enn før, men det handler om å ha flere typer rom, alt fra områder for konsentrasjonsjobbing til flere ulike typer samhandlingsrom.

Oppgradering av videorom:
Over 130 møterom ble oppgradert med ny videoløsning. Tilbakemeldingen på dette har vært særlig positiv fra de som sitter på de 19 regionkontorene, de føler seg mer integrert med de nye løsningene.

Digital veileder: Dagens virksomheter har mange ulike systemer for medarbeidere, med hver sine roller, rutiner og regimer for tilgangshåndtering og support. Telenor utarbeider en digital veileder (app) for å se, finne, gjøre og booke og få god flyt i en fleksibel arbeidshverdag.

SE OGSÅ: 7 nøkler som skaper engasjerte medarbeidere


Hyppigere måling avdekket motivasjonsfall

Telenor erfarte gjennom pandemien at motivasjonen både hadde perioder med høyere og lavere motivasjon enn normalsituasjonen fra 2019. Pulsmålinger ga en mer løpende oversikt over stemningen i organisasjonen enn de ville dekket opp med årlige medarbeiderundersøkelser.

Da Norge stengte ned kom Telenor raskt ut i april med en pulsundersøkelse hvor de tok inn noen av spørsmålene de hadde pleid å bruke i de årlige, store medarbeiderundersøkelsene. Undersøkelsen avdekket at det var 4 prosentpoeng oppgang i andelen som følte seg motiverte. Setningen de ansatte skulle ta stilling til var «Jeg er motivert til å gjøre mer enn det som kreves.» Et slags barometer på egenvurdert evne til selvledelse.

Pulsundersøkelser er noe mer lettbent enn de store årlige undersøkelsene. De er noe det er naturlig å gjennomføre etter behov, ikke nødvendigvis med faste intervaller. Derfor kjørte Telenor en ny undersøkelse allerede i juni 2020. Denne viste at motivasjonen fortsatt var høy.

I den store årlige undersøkelsen på høsten var tallene nesten nede på normalen. Uten hyppigere undersøkelser, er det ikke sikkert Telenor hadde avdekket den fallende tendensen i motivasjon i tide til planleggingen av tilbakekomsten. Den årlige undersøkelsen viste jo tilnærmet samme tall høsten 2019 og høsten 2020.

Telenor valgte nå i vinter å kjøre en pulsundersøkelse midtveis mellom de to årlige. Vinteren 2021 ble langt mer preget av pandemien enn mange forventet sommeren før. Nå var ikke kanskje ikke dugnadsånden like sterk som våren 2020? Det avslørte pulsundersøkelsen: Fra toppunktet ved påsketider i 2020 var nå 10 prosentpoeng færre motivert for å gjøre mer enn det som kreves.

 

Neste steg: Kompetanse og relasjoner

For å snu trenden i kommende medarbeiderundersøkelser og pulsundersøkelser har Telenor ikke bare tenkt å jobbe med samhandlingstiltak, men også flere tiltak for punkt 5 og 6 i lista øverst i denne saken: Kompetanse og relasjoner.

- Våre medarbeidere har allerede kommet med en del ideer på disse området, og hovedinntrykket er nok at vi vil forsterke en del av kompetansetiltakene vi allerede har, slik som fagdager, faste møter med deling av læring på tvers av team, deling av læring i Workplace og på allmøter og kompetanseutviklingsprogrammer som tilbys alle i organisasjonen, forteller Anne Flagstad til Simployer.

Også for de sosiale relasjonene har Telenor mange aktiviteter som skal igang igjen for fullt:
• Arrangementer for alle, eksempelvis after work
• Arrangementer for team
• Bedriftsidrettslag
• Arrangementer for spesielle medarbeidergrupper, eksempelvis unge medarbeidere


TEMA:
Engasjement – sjekk ut Simployers temaside med gratis guider