Fam-2021-06-12-1200

To av tre arbeidstakere ser etter nye jobbmuligheter i forlengelse av pandemien. Her er noen tips for å unngå at viktige medarbeidere slutter.

Det er liten tvil om at koronakrisen har forandret måten vi jobber på. Kontoret og kollegaer har blitt erstattet med hjemmekontor og partner. Gangpraten har blitt erstattet med teams-møter gjennom en skjerm. 

Det sosiale limet har for mange forsvunnet. Samtidig har andre muligheter åpnet seg opp.  

I usikre tider med oppsigelser og permitteringer vil mange føle seg heldige med å ha en sikker jobb å gå til hver dag. Samtidig har kanskje andre arbeidstakere brukt tiden på å tenke. Hva er det som gjør at jeg trives i jobben min? Hva er det med jobben som gjør meg motivert for å gå på jobb hver dag?   Og hva skjer egentlig når vi kommer oss ut av krisen?

En av tre ser på muligheter i andre bransjer, viser den årlige jobbundersøkelsen 2021 utført av finn.no. Undersøkelsen har tatt for seg funnene med koronasituasjonen som bakteppe. Funn viser at flere søkere vurderer å skifte bransje, omskolere seg eller se på muligheter andre geografiske steder enn i naturlig tilknytning til hjemtraktene. Spesielt utsatt er bransjene som har vært hardest rammet under koronakrisen. 

Andre faktorer som uroligheter i markedet generelt sett, opplevelse av mangel på tillit fra ledelsen, usikkerhet for fremtiden, og mangelfull informasjon fra arbeidsgiver er bare noen stikkord. De ansatte som «har «sittet på gjerdet» tør kanskje nå å ta det neste store steget med et karriereskifte eller å oppfylle en drøm de har hatt lenge. Flere bedrifter står akkurat nå i mulig fare for å miste sine viktigste medarbeidere. 

Hva er grunnen til denne uroligheten i markedet? Svaret er mest sannsynlig sammensatt.  

 1.  Redusert sosial interaksjon med kollegaer
  Overgangen fra å se hverandre på kontoret hver dag, til å bli kastet hjem i en hjemme tilværelse hvor det kollegiale og sosiale foregår over en skjerm, har det vært veldig stor for mange. For nye ansatte, har det kanskje vært en utfordring å i det hele tatt å bli godt integrert i et nytt miljø, både sosialt og faglig sett. 
 2. Økning av arbeidsoppgaver
  Noen ansatte vil kanskje oppleve økt arbeidsmengde. Som en følge av situasjonen vi har vært inne i, har fokuset flyttet seg og oppgavene endret seg. For noen arbeidstakere har kanskje dette skiftet vært for stort, og slitasjen har økt. 
 3. Redusert fysisk og mental helse
  Mindre sosial interaksjon med kollegaer, venner og familie er en viktig årsak til reduksjon i folkehelsen. Forskning viser også at vi har blitt mer stillesittende i hjemmekontorsituasjonen det siste året. Det er kort vei fra seng til kaffemaskinen til kontorplassen. Noen opplever muligens at hjemmekontorsituasjonen krever at man er mere «på» og ikke gir seg selv muligheten til pauser og avbrekk som en ville gjort på kontoret.  
 4. Misnøye med hvordan arbeidsgiver har håndtert pandemien
  Arbeidsplasser er forskjellige, med ulike behov.  Derfor har håndteringen av nedstengingen variert mye fra arbeidsplass til arbeidsplass. Noen vil kanskje oppleve at de ikke er fornøyde med hvordan akkurat deres arbeidsgiver har håndtert pandemien. Det kan være mangel på informasjon ut til ansatte, permitteringer, utfordringer med sjonglering av stengte barnehager og skoler, og forventninger og press fra arbeidsgiver. 
 5. Nødvendighet 
  For noen arbeidstakere kan det være at kabalen mellom arbeid og hjemme rett og slett ikke går opp. Hjemmekontorsituasjonen har for mange gjort at hverdagen «går opp» på en annen måte enn tidligere. Hvordan blir det når samfunnet åpner opp igjen, og vi må tilbake på kontoret?  Andre kan kanskje oppleve ettervirkninger at eventuelle permitteringer, og må se seg om etter andre jobber med andre vilkår som passer for deres situasjon.  
 6. Tid for refleksjon 
  Spørsmål som: «Hva er meningen med livet?», «hva er viktig i livet?» kombinert med «livet er for kort» gjør at flere nå våger å ta det store steget og kanskje oppfylle en drøm de ikke tidligere har turt å gjøre noe med. Jeg har klart seg igjennom en tøff, uforutsigbar tid. Hva har jeg å tape? 
 7. Ny tilværelse 
  Nye rutiner og mer fleksibilitet har for mange blitt en ny hverdag og for flere har denne nye hverdagen fungert optimalt – i alle fall i kombinasjon med hjemmesituasjonen. En klarer å senke skuldrene og faktisk prestere både på arbeidsplassen og på hjemmebane. Hva om arbeidsgiver opphever denne modellen etter pandemien? Hva vil skje når samfunnet igjen åpner opp, og vi skal gå tilbake til den nye normalen. Og hva er egentlig den nye normalen? Noen vil kanskje benytte muligheten til å se seg om etter andre arbeidsplasser som passer mer med tilværelsen man har blitt vant til den siste tiden. Samtidig har det åpnet seg opp flere jobbmuligheter som ikke har geografiske hinder. Jobbmulighetene er flere. 

Hva kan arbeidsgiver og leder gjøre for å forhindre «unødvendig turnover»? Hvordan holde oss relevante i arbeidsmarkedet? 

Nå nærmer sommerferien seg for mange. Det er tid for pause og et avbrekk, og en skal ikke se bort fra at flere bruker tiden på å reflektere over hva som er det neste steget, både karrieremessig og på det personlige plan. Pandemien er på hell, og samfunnet åpnes gradvis opp igjen.  

Dette er tiden for arbeidsgiver og leder til å ta grep. Hvordan kan vi sammen skape den nye hverdagen? Flere arbeidsgivere enn før legger til rette for økt bruk av hjemmekontor. Det gjør at jobber som tidligere ikke var aktuelle fordi man bor for langt unna, nå likevel kan være aktuelle dersom man kan jobbe mye hjemmefra. Det gjør at du som arbeidsgiver må konkurrere om den beste arbeidskraften med langt flere enn før.  

Bruk derfor tiden godt før sommerferien og informer ansatte allerede nå om eventuelle endringer som vil finne sted. Har arbeidsgiver allerede nye retningslinjer klare, del det allerede nå med de ansatte. 

 Konkrete tips for arbeidsgivertaker: 

 1. Identifiser og imøtekom den nye hverdagen  
  Business as usual vil ikke være tilfellet etter pandemien. Arbeidsgiver må anerkjenne at tiden og arbeidshverdagen har forandret seg. Arbeidstakers forventninger til den nye arbeidshverdagen har også endret seg. Nå er det viktig at leder og arbeidsgiver griper tak i strategien for bedriften og skaper nye retningslinjer og en ny arbeidshverdag for alle ansatte. Hybridkontorløsningen har for mange kommet for å bli, roller bør omfordeles og stillingsbeskrivelsene endres. Arbeidsgiver er nødt til å sette seg inn i trender og endringer for sitt område og industri.  
 2. Skap den nye hverdagen sammen!
  Dette involverer å lytte til og snakke med dine ansatte. Skap vi, og den tillitsbaserte følelsen. Vi har alle vært sammen i krisen, vi har alle feilet, lært og sammen funnet ut hva som fungerer og ikke fungerer. Sammen kan dere lage det nye rammeverket for den nye hverdagen som vil fungere best både for ansatte, ledere og bedriften som helhet. 
 3. Remote work
  Fjernarbeid vil for mange bedrifter være den nye hverdagen. Husk at du er i en stadig økende konkurranse om de beste arbeidstakerne. Avstander har blitt kortere og tilgang til arbeidskraft har blitt mer tilgjengelig, samtidig som det har gjort det enda viktigere å være en attraktiv arbeidsplass, nettopp grunnet flere valgmuligheter for arbeidstaker. Kartlegg hva som er viktig for dine ansatte og hva de savner. Kanskje er det mulig å gjøre det mer attraktivt å jobbe hos dere uten at det koster for mye? Det handler neppe bare om lønn og frynsegoder, men også om autonomi og muligheten til å påvirke egen jobb, sosiale forhold på jobben og naturligvis det fysiske arbeidsmiljøet med tilgang til riktig utstyr. Start planleggingen, bruk tiden som har vært til å trekke frem det som har fungert optimalt og det man er nødt til å jobbe videre med. Sett klare retningslinjer for hva man forventer som arbeidsgiver både på hjemmekontor og kontoret.  
 4. Nye roller
  Situasjonen den siste tiden har muligens åpnet opp for nødvendigheten av nye roller og personer innad i bedriften. Roller som ikke var på plass før pandemien, har vist seg være nødvendige for den nye hverdagen. IT- funksjoner for å optimalisere hjemmekontor, hybridløsninger og supportfunksjoner. Identifiser behovet, ta tak i utfordringer her i dag og lag langsiktige, smarte løsninger for fremtiden. 
 5. Involver de ansatte i veien videre
  Som arbeidsgiver bør du være så transparent som mulig. Dette lasset har man dratt sammen, og det forventes nok i høyere grad enn tidligere at arbeidstaker vil være mer delaktig i prosessen og den «nye hverdagen» videre.  
 6. Lag en god reboardingsplan
  Mange arbeidstakere har vært uvanlig lenge borte fra arbeidsplassen sin og flere kanskje ikke sett kollegaer siden nedstengingen av Norge. Rutiner på kontoret kan ha endret seg, og den nye hverdagen vil mest sannsynlig se annerledes ut. En rebordingsplan vil være med på å «re-introdusere» ansatte til arbeidsplassen etter å ha vært borte for en periode. Kartlegg nye rutiner, lag nye praktiske tiltak og skap gode, trygge rammer for de ansatte når de vender tilbake til arbeidsplassen.