personlig-utveckling-success-seo

Konkurransen om talentene på arbeidsmarkedet øker år for år, og det blir stadig viktigere for arbeidsgivere å gjøre seg attraktiv for å lykkes med å ansette og gode ansatte.

Hva gjør da en arbeidsgiver attraktiv i talentenes øyne? Undersøkelser viser gang på gang at medarbeidere verdsetter muligheten for personlig utvikling høyt.

Slutter av mangel på utvikling

Accenture gjennomførte i 2011 en undersøkelse blant 3400 ledere i 29 ulike land. Resultatet viste at nesten annenhver medarbeider var fornøyd med jobben, og at noen av de viktigste grunnene til misnøye var følgende:

  • Dårlige utviklingsmuligheter
  • Ingen mulighet til karriereutvikling
  • Følelsen av å sitte fast

Vil utvikles kontinuerlig

Til tross for at denne undersøkelsen er noen år gammel, viser andre og mer aktuelle undersøkelser, samme resultat. Vi ser tydelig at det er viktig for medarbeiderne å kjenne at de utvikles kontinuerlig. Dersom de opplever å stagnere på sin nåværende arbeidsplass, er de raske med å søke seg videre. Ser vi på neste generasjon arbeidstakere, så sier de at en tradisjonell karriereutvikling ikke tiltaler dem på samme måte som tidligere generasjoner, at de vil prøve ulike typer jobb og at de ikke er fremmede for å skifte retning i arbeidslivet totalt.

Ikke alt er relevant

Dette taler sitt tydelige språk. Arbeidsgivere i dag må stadig videreutvikle sine medarbeidere for å fortsette å fremstå som attraktive. Hva kan man som arbeidsgiver da gjøre for å beholde og utvikle arbeidsstyrken? Hvor går grensen mellom personlig utvikling og virksomhetens behov for spesifikk kompetanseutvikling? Skal man kompetanseutvikle for kompetanseutviklingens skyld?

Det er naturligvis ikke arbeidsgivers ansvar å betale for kurs som ikke er relevante, dersom de ikke faller inn under organisasjonens behov nå eller i framtiden. Men den arbeidsgiveren som ikke forstår viktigheten av å tilby kreative og utfordrende utviklingsmuligheter, kommer sannsynligvis til å få problemer med å beholde medarbeidere over tid.

Både sideveis og oppover

Medarbeidernes mulighet til kontinuerlig kompetanseutvikling kommer til å være avgjørende for mange virksomheter og organisasjoner fremover. Det handler i bunn og grunn om å kunne tilby talenter personlig og profesjonell utvikling, samt tydelige karriereveier både sideveis og oppover.  

Arbeidsgivere som satser på kontinuerlig videreutvikling av sine medarbeidere skaper med høy sannsynlighet lojale medarbeidere som trives, og er engasjerte og glade. Og fornøyde medarbeidere skaper godt fungerende organisasjoner, som igjen skaper lønnsomhet og utvikling.

SE OGSÅ: Slik kan Simployer  hjelpe deg med å jobbe strukturert med kompetanse