Mange ledere opplever nå at det er enda vanskeligere enn vanlig å fange opp om ansatte er stresset, mistrives eller ikke klarer å opprettholde engasjementet i jobben.