Livslang læring har fått en ny klang og aktualitet i arbeidslivet. Nå gjelder det faktisk alle!