Kan du gjøre feil uten å bli straffet eller kritisert? I så fall er den psykologiske tryggheten sannsynligvis høy, og dere har gode forutsetninger for å skape en lærende organisasjon og bli mer agile.