I likhet med mange andre jobber Hanne Kjeldstadli Hansen, Head of Customer Care i Simployer, for tiden hjemmefra. I tider som disse kan hun ikke møte medarbeiderne sine, og hun må gjennomføre onboarding på avstand.