Er vi litt for raske med å sette merkelappen «feilansettelse» på en nyansatt som ikke fungerer i jobben?