Selv etter at store deler av Norge gjenåpnet, var 7,1 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige hos NAV per 19. mai. Ledighetstallet har før coronapandemien vært under 6 prosent helt siden 1993.

Selv om mange av de ledige bare er permittert, bidrar den lave oljeprisen til en forventning om at mange i arbeidslivet må gjennomføre nedbemanning for første gang.