Ikke la medarbeidersamtalen bli et pliktløp. Følger virksomheten disse seks punktene blir samtalene effektive og nyttige.