Studier viser at utstrakt bruk av teknologi på de fleste områder i en forretning, er lønnsomt. Dette gjelder også i høyeste grad for HR-arbeidet.