team-4503157_1920Første kvartal er høysesong for medarbeidersamtaler. Her kan du lese om hvordan dialogmodulen i Simployer kan hjelpe HR og ledere med å digitalisere samtalen.

 

Skap effektive samtaler
Simployer Dialog er et skybasert verktøy som gjør det enklere å planlegge, kvalitetssikre og følge opp viktige samtaler. Du kan velge å bruke de ferdige samtalemalene våre, eller så kan samtalen forberedes av dere på HR. Dette skaper trygghet for at samtalene holder høyere kvalitet, og medarbeiderne kan konsentrere seg om selve gjennomføringen. Fokus på agendaen gjør dessuten samtalene mer effektive, som igjen bidrar til at innholdet holder et høyt nivå, samtidig som det sparer tid for alle involverte.  

Med en digital samtalestøtte kan dere gjennomføre varige endringer og få tid til overs for andre viktige arbeidsoppgaver!

Planlegg og følg opp
Forberedelse er alfa og omega for en god samtale. Simployer Dialog tilbyr fleksible samtalemaler som hjelper deg med å planlegge og strukturere samtalen. Med disse som utgangspunkt kan du dessuten dele ansvaret underveis i samtalen og lage aktiviteter. Etterpå er det enkelt for alle involverte å signere på det som har blitt avtalt.

Inviter fra kalenderen
Simployer Dialog hjelper til med det praktiske – du kan opprette og sende invitasjoner på e-post og sende automatiske påminnelser. Send en kalenderinvitasjon til alle som skal være med – da vil opplysninger som dato, tid, formål og hvem som deltar, bli lagret i Outlook hos både deg og mottakerne. Slik forsikrer du deg ganske enkelt om at ingen glemmer møtetidspunktet!

Sjekk i historikken
Hvis du på et senere tidspunkt lurer på hva dere snakket om og hva dere ble enige om, kan du gå tilbake og sjekke i historikken. Alt ligger lagret – avtaler, hvem som skal gjøre hva og hvem som var med på samtalen. Både oppfølging og planlegging av neste samtale blir enkelt, ryddig og sikkert!

Skaper trygghet for alle
Digitalisering av dialogen gir flere fordeler. Både ledere og medarbeidere blir bedre forberedt, og det skaper trygghet i samtalen. Lederne får støtte, og det blir enkelt for nye ledere å finne informasjon om hva som er diskutert og avtalt tidligere. HR får kontroll på når og at medarbeidersamtaler blir gjennomført, og at innholdet holder høy kvalitet. Å gi medarbeiderne tilgang til samtaleagendaen i forkant, bidrar til høyere medarbeidertilfredshet fordi forventningene deres håndteres på en god måte.   

Simployer Dialog er en av modulene i Simployers skybaserte HR-system og bidrar enklere hverdag for både HR, ledere og medarbeidere ved at alle kan planlegge og følge opp samtalene sine på en enkel, sikker og effektiv måte, og de kan føle seg tryggere både før, under og ved oppfølging av samtalen.