kaffe-og-kake_1000

Etter å ha jobbet mange år med HMS og arbeidsmiljø i forskjellige bransjer og virksomheter, kommer jeg med et lite hjertesukk.
Det er godt dokumentert at det er en sammenheng mellom arbeidstageres arbeidsglede og deres produktivitet i jobben. Derfor er det naturlig at arbeidsgivere ønsker å iverksette tiltak som fremmer arbeidsglede og produktivitet, men hva er et godt arbeidsmiljøtiltak?

Dessverre møter jeg fortsatt mange som mener eller tror at arbeidsmiljøtiltak handler om belønning i form av firmafester med fri drikke, belønningsturer eller flere kaffepauser med kake og vafler. Belønningstiltak og rom for sosiale samlinger er absolutt en del av et godt miljø for meg, men på langt nær det viktigste.

Når det kommer til hvilke tiltak som har effekt, tror jeg ikke at jeg er så veldig forskjellig fra andre arbeidstakere. Selv trenger jeg tiltak som stimulerer til engasjement, motivasjon og praktiske metoder for å lykkes sammen med resten av virksomheten. Derfor handler gode arbeidsmiljøtiltak for meg og mange andre mye om åpenhet, tydelighet, systematikk, gjennomføringsevne, kontinuitet og integritet.

Vi vet at arbeidstakere setter pris på tiltak i form av tydelige mål både for virksomheten og eget arbeidsområde, forståelse for hvordan målene henger sammen og oppdatering på hvordan man ligger an. Rammer for arbeidsområdet som gjør måloppnåelse mulig, og gir tilstrekkelig fleksibilitet i hverdagen. En ledelse og organisasjon som engasjerer seg og deltar. Kjente og trygge lederverdier som praktiseres med integritet og personlighet. Egnede rutiner og verktøy som gir god flyt i arbeidet, og effektiv løsning av oppgaver. Dialog og kommunikasjonsmuligheter som fremmer kontinuerlig forbedring og muliggjør omprioritering før utfordringene blir for store.

Nøkkelen tror jeg ligger i å praktisere og utvikle disse tiltakene på en systematisk og vedvarende måte. Ikke la innfallsmetoden, skippertak, personlighet, enkeltsaker og omstendigheter styre hele arbeidsmiljøet.

Dette er absolutt både ressurskrevende og tålmodighetskrevende arbeid, men så er resultatet verdt å jobbe for.

For meg kjennetegnes et godt arbeidsmiljø av at jeg:
 • trives med ledere og kollegaer
 • respekterer andres kompetanse og verdsettes for min egen
 • opplever å være en del av en helhet, der vi jobber mot felles mål
 • får utfordringer å strekke meg etter og støtte til å nå målene mine
 • kan si unnskyld uten at det er et nederlag
 • tidvis nedprioriterer egne oppgaver for å bistå andre til felleskapets beste
 • er fleksibel, engasjert, krevende, raus og entusiastisk, og opplever at både virksomheten og menneskene er det samme
 • opplever at kollegaer og ledere trår til for meg når det skal til for å komme videre
 • ser at min innsats betyr noe for interne og eksterne kunder
 • kan komme med hjertesukk, men kos med misnøye får ikke blomstre
 • opplever at vi feirer små og store seiere, og står sammen i tøffe tak
 • trygt kan innrømme at jeg ikke fikser alt, og være åpen på at jeg trenger hjelp
 • fritt kan gi ros og ris med visshet om at det tas imot på en fordomsfri måte
 • kan ha det moro på jobb
 • ofte yter det lille ekstra både for fellesskapet og for enkeltpersoner, ikke fordi jeg må, men fordi jeg har lyst
 • og mye, mye mer

Tror dere virkelig at det jeg trenger er mer kaffe og vafler?

LES MER: Her kan du lese mer om hvordan Simployer gjør det enkelt å være god på HMS og arbeidsmiljø