Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Mariann Karlsen

Alle ledere er forskjellige. Samtidig er det viktig at alle ledere følger virksomhetens felles ledelsesprinsipper. Det kan være en krevende balansegang.

Jeg har tidligere skrevet om viktigheten av å se og kjenne dine ansatte. Gode ledere behandler folk ulikt fordi de er ulike, samtidig som de behandler alle ansatte rettferdig.

Hvordan sikrer vi da en helhetlig ledelse, samtidig som vi ivaretar den enkelte ansatte? Her er det viktig med sunn fornuft, men det er ikke alltid det er nok.

Felles regler for alle

Det er viktig at vi har et sett med regler i virksomheten som alle må forholde seg til. Dette gjelder naturligvis arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder i arbeidslivet. I tillegg har vi de reglene og rutinene vi har bestemt skal gjelde hos oss.

Å følge dette regelverket skal ikke være avhengig av den enkelte leders mening og synspunkter, men håndteres likt for alle ansatte. Samtidig representerer disse reglene, på mange måter, et sett med lederprinsipper som gjelder for vår virksomhet.

Du som leder har din personlighet og din måte og lede på, men likevel har vi som virksomhet en forventning til hvordan du utøver ledelse når du jobber hos oss.

Verdisyn og forventninger

Hvilket verdisyn og lederstil forventer vi av våre ledere? Svaret på dette spørsmålet med avklares og formidles på en god måte.

Hvilke regler gjelder for eksempel for velferdspermisjoner, og hvilke fullmakter har ledere på ulike nivå til å innvilge dette. Hva med opplæringstiltak? Hva kan den ansatte søke på, og hvordan gjøres dette? Hva kan leder si ja til, og hva må via HR-avdelingen og/eller øverste leder. Dette og mye mer er prinsipper og rutiner som bør besluttes, utvikles og vedlikeholdes sentralt.

Må kommuniseres til alle ledere

De som har jobbet med dette kjenner til utfordringene med å utvikle dette, og ikke minst formidle det til ledere og ansatte. Dessuten skal det holdes oppdatert.

Dette er blitt enklere nå, fordi vi kan ta i bruk teknologi. Enten du lager et eget system, eller du kjøper hjelp fra noen, bør det utarbeides personal- og lederstøtte, som alle internt har tilgang til på en sikker og enkel måte. Samtidig må ansvar for utvikling og oppdatering ligge hos én eller noen få nøkkelpersoner.

Dette vil være til god hjelp for å sikre god og enhetlig ledelse og personalpolitikk, samtidig som lederne kjenner sitt handlingsrom og kan lede sine medarbeidere på sin måte.

SE OGSÅ: Her kan du lese mer om hvordan personal- og lederhåndbok fra Simployer kan hjelpe deg med å sikre enhetlig ledelse.