pc-stress-natt

For å få det beste ut av dine medarbeidere og få dem til å bli, trenger du å hjelpe dem til å ha en god balanse mellom jobb og familie/fritid. Vi trenger å være både pålogget og avlogget.

Mange arbeidsgivere jobber med å skape attraktive arbeidsplasser som ligger sentralt plassert, er miljøvennlige og som tilbyr det siste innen tekniske løsninger. Men er det virkelig dette framtidige arbeidstagere rangerer høyest når de skal velge arbeidsgiver? Målet er naturligvis å være den mest attraktive arbeidsgiveren, for å tiltrekke seg de mest talentfulle kandidatene.

Vet vi hva arbeidstakerne er ute etter?

Spørsmålet er om vi alltid vet hva medarbeiderne vil ha. Kan det være sånn at vi tror vi vet hva som er viktig for dem, men ikke egentlig har sjekket det ut?

De siste årene har vi sett en forandring i arbeidstakernes syn på arbeid. Flere og flere har fått et mer balansert syn på lønn og belønning. Mange går fra synet på jobb som det som gir mest mening i livet, til å se på jobben som en nødvendig inntektskilde, dvs. et middel for å oppnå andre mål i livet utover jobben.

Dette kan se ut til å gjelde i enda større grad for yngre arbeidstagere, de vi ofte kaller millennials (født på 1980-1990-tallet).

Ønsker å være avlogget

Det kan være flere grunner til at vi ser disse endringene i arbeidslivet i dag. En forklaring kan være at fra alltid å være pålogget, vil flere nå avgrense arbeidslivet fra privatliv. Mange, og spesielt yngre arbeidstagere, opplever økt stress. Ny statistikk fra det svenske Arbeidsmiljøverket viser at nærmere tre av ti har hatt problemer som følge av stress i jobben, de siste årene. Lite tyder på at det er annerledes i Norge.

Sysselsatte kvinner i alderen 30 til 49 år er den gruppe som har mest problem med angst, hukommelse, konsentrasjons- og søvnforstyrrelser.

Fleksibilitet kan øke stresset

Arbeidsgivere gjør det de kan for å hjelpe sine medarbeidere til å håndtere stresset som det moderne arbeidslivet fører til. Vi tilbyr hjemmekontor, digitale verktøy og fleksibel arbeidstid, men det er ikke helt sjelden at disse løsningene dessverre fører til det motsatte. Økt fleksibilitet og tilgjengelighet fører ofte til mer stress. Det å alltid være påkoblet, med en konstant strøm av nyheter, oppdateringer og inntrykk, gjør at det er vanskelig å stenge av, og stresset sitter i hode og nakke.

Stressforebyggende tiltak

Om arbeidsgiverne skal satse på en faktor for å bli en attraktiv arbeidsgiver framover er det stressforebyggende arbeid. Gi dine medarbeidere støtte til stresshåndtering og still krav til at de skal være avkoblet innimellom. Pass på at du som leder ikke sender epost og forventer svar på tidspunkt som gjør at medarbeidere må arbeide langt utover forventet arbeidstid (selvfølgelig kan det forekomme i spesielt krevende arbeidsperioder, men ikke som en normaltilstand).

Markedsfør din virksomhet gjennom å vise hvordan dere arbeider for at ansatte skal holde seg i form over tid, ha en god balanse mellom arbeidstid og fritid, og ikke stresse seg i hjel. Dette kommer dine ansatte til å sette pris på i lang tid framover.

Vil du ha varsel når vi skriver flere innlegg på leder.no? Registrer deg i feltet øverst, så får du en e-post når vi legger ut noe nytt. 

SE OGSÅ: Gratis e-bok om hvordan du best onboarder nye medarbeidere