«Sykefraværssamtalen» er en samtale du som leder har med en sykmeldt medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake i arbeid.

For mange virksomheter oppleves oppfølging av sykmeldte som et vanskelig og komplisert tema.  I bunn og grunn er oppgaven ganske enkel og grei, og består i at leder må våge å ta kontakt med de ansatte der det oppstår sykefravær. Likevel kan en sykmelding sette en leder ut av spill, i den forstand at man ikke tør å snakke med den ansatte.

En god sykefraværsoppfølging innebærer at du som leder tar tak i saken så raskt som mulig, gjerne allerede ved første fraværsdag, for å ta en diskusjon med den ansatte om hvilke arbeidsmuligheter man eventuelt har.  

Slik forbereder du deg til samtalen

«Sykefraværssamtalen» er en samtale du som leder har med en sykmeldt medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende tilbake i arbeid. Før en arbeidstaker har vært sykmeldt i fire uker skal arbeidsgiver ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan i fellesskap. Formålet er å avklare hva som skal til for at den sykmeldte kommer raskest mulig tilbake til arbeid.

I tillegg er dette møtet en viktig arena for å vise god personalomsorg og avdekke eventuelle problemer i arbeidssituasjonen.

Les også: Tips for en god sykefraværssamtale

Sykefravær handler om mennesker. Bak alle tall og sykefraværsstatistikker står enkeltindivider med individuelle fraværsårsaker og ulike forutsetninger for retur til jobb. Satt til å ta vare på og hjelpe disse tilbake i jobb er lederne, som også er enkeltindivider med ulike forutsetninger for å utføre sine oppgaver.

7 råd for oppfølging av sykefravær:

  • Gå i dialog med den syke så tidlig som mulig. Hva betyr dette sykefraværet for arbeidssituasjonen? Jo tidligere dere starter en dialog rundt dette, desto bedre. De bedriftene som har lykkes best med sykefraværsarbeidet har praktisert enda tidligere oppfølging enn de fire ukene som lovverket krever.
  • Vær tydelig på at sykefravær ikke er en privatsak. Den syke medarbeideren har ansvar for å informere sin leder løpende om status og utsikter videre.
  • Vær ærlig, still spørsmål – men ikke om diagnose. Svar og fakta er alltid bedre enn mistanker og antagelser. Still spørsmålene med respekt, og unngå spørsmål rundt medisinsk diagnose.
  • Sett en tydelig agenda for samtaler og avklar gjensidige forventninger til resultater.
  • Bruk oppfølgingsplanen systematisk. Den skal vise dine vurderinger av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne, samt aktuelle tiltak og planer for videre oppfølging.
  • Ha gode systemer. Et digitalt system hjelper deg å overholde lovpålagte frister og dokumentering av oppfølgingen.
  • Orienter deg. Sørg for at du vet hvilke verktøy og ressurser du har tilgang til for oppgavene du skal gjøre. Ikke vær redd for å spille inn lege og NAV tidlig i fraværet.

Og husk: måten du følger opp én syk medarbeider blir fort lagt merke til av dine øvrige medarbeidere, så vær ditt ansvar bevisst og signaliser trygghet for de andre gjennom å være en ryddig og grei leder.

Gratis e-bok: Deler av denne teksten er utdrag fra e-boken Hjelp, jeg har en syk medarbeider. Last ned e-boken gratis her!

Rådgiver og kursholder Atle Torp om oppfølging av sykmeldte medarbeidere:

Oppfølging av sykmeldte (2)

 

Gratis webinar om sykefraværsoppfølging

Noter deg mandag 9. september kl 10:00. Da  snakker Kristin Grønn Ludvigsen og Atle Torp om hvordan den lovpålagte oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere kan gjøres mer effektiv ved bruk av et digitalt HR-system (HRM-system). Meld deg på her.

 


 

Relaterte artikler: