Marketplace 1

Simployer klinker til og lanserer en ny markedsplass med hele 36 nye produkter rettet mot personer som jobber med å drifte HR-systemer.

Markedsplassen er delt i fire hovedkategorier:
• Analyse
• Integrasjon
• Administratoropplæring
• Sluttbrukeropplæring

SE OGSÅ: Simployer Marketplace

I denne artikkelen tar vi deg gjennom filosofien bak hvert av de fire tjenesteområdene:

 

Analyse

– Mange av våre kunder har kjøpt mange moduler over tid. Derfor tilbyr vi en analyse av hvordan kunden bruker Simployer. Gjennomgangen kan avdekke oppsett i systemet som ikke er optimale for kombinasjonen av moduler du har. Det kan også være at prosessene til kunden ikke er slik de bør være for å få fullt utbytte av systemet. Ut fra analysen munner det en rapport med forslag til forbedringer. Så er det opp til kunden om den vil gjøre endringene selv, eller få hjelp av oss. Målet er jo å få satt opp systemet slik at det gir optimal drift, sier Anne Hermansen som er Senior Manager Project Portfolio i Simployers norske avdeling for Professional Services.

Eksempel på analyse: En 5 timers gjennomgang av eksisterende bruk av Simployer for å identifisere forbedringer, skjulte skatter i systemet og tilgjengelig funksjonalitet som ikke er tatt i bruk. Mindre endringer gjøres som en del av gjennomgangen, eventuell tilleggsjobb blir priset og lagt til i rapporten. Les mer.


Integrasjon

– Opp gjennom årene har vi satt opp mange integrasjonsjobber mellom systemer for kundene våre. Nå mente vi at tida var moden for å vise fram dette i nettbutikken som standardiserte produkter. Her finner du dataflyt-produkter rettet mot løsninger fra både Adaxes, Aditro, CGI, Kronos, Microsoft Azure, Motimate, Quinyx, RecMan, Talentech, Tripletex, Unit4, Visma og Xledger. I tillegg kan man bestille importer fra andre systemer til Simployer, forklarer Eirik Storaas som er teamleder for de tekniske HCM-konsulentene i Simployer Norge.

Eksempel på integrasjon: Med utgangspunkt i merkede kandidater i rekrutteringsverktøyet Reachmee kan persondata via et API hentes  inn i Simployer. Se alle integrasjonene her.

SE OGSÅ: Simployer + Visma.net Payroll = Sant

Anne og Eirik 1

Anne Hermansen og Eirik Storaas i Simployer forteller i denne artikkelen om den nye markedsplassen for systemopplæring, integrasjoner og analyser.


Administratoropplæring

– Noen slutter og da kommer det nye inn. Selv om opplæring er en del av etableringsprosessen for nye moduler ønsker vi å tilby et kurs rettet mot nye mennesker som går inn i roller de ikke har hatt før. Opplæringen passer også for de som ønsker oppfriskning etter en tids bruk, forteller Anne Hermansen i Simployer.

Eksempel på opplæring: En konsulent guider en administrator gjennom rettighetene i systemet. Modulbaserte produkter gjør at du kan sette sammen din egen kursdag, for eksempel Fravær og Avvik før lunsj og Talent og Håndbok etterpå. Eller hva med å ta én økt med administratoropplæring hver torsdag formiddag i 1. kvartal? Les mer.

SE OGSÅ:
Simployer HRM Smart Start (gratis mikrokurs)

Sluttbrukeropplæring

Her tilbys et kurs som typisk tar 2 til 4 timer og er godt egnet for virksomheter som vil gi lederne et opplæringsløft for å sikre brukeradopsjon og optimal bruk av Simployer. Les mer

Hvorfor skal man bruke en Simployer-konsulent til å holde en slik opplæring i stedet for at systemadministrator tar det selv?
– Med de rekrutteringsutfordringene mange bransjer opplever nå vil jeg tro HR mange steder leter med lys og lykte etter oppgaver de kan sette ut. Våre prosjektledere og kursholdere forstår ansattreisen fra leder sender ut et tilbud om en kontrakt til den nyansatte er ferdig med onboarding og prøvetid og driver med kompetanseutvikling, reiseregninger og permisjonssøknader, sier Anne Hermansen.