1

Neste år må en rekke nye nøkkeltall for første gang legges ut på nettsidene til norske virksomheter. Bruken av foreldrepermisjoner må under lupen. Lønnsstatistikken for 2021 skal også på nett.

Likestillings- og diskrimineringsloven kom i januar 2018, og vi i Simployer har omtalt den i flere artikler,  særlig i forbindelse med at loven ble skjerpet fra 2020: 
• Dette må mange arbeidsgivere gjøre i 2020
Utvidet plikt til å rapportere om likestilling

Mange nøkkeltall
Hvert år skal mange virksomheter heretter redegjøre for blant annet:
• Kjønnsbalanse
• Andel i deltidsstillinger per kjønn
• Andel midlertidig ansatte per kjønn
• Antall uker foreldrepermisjon per kjønn

Disse nøkkeltallene og redegjørelsen om hvordan det arbeides med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal være en del av årsberetningen eller annet dokument tilgjengelig på virksomhetens nettsted. Vel og merke dersom man er blant de virksomhetene som fyller kriteriene for å måtte redegjøre. Første årsberetning som skal inneholde de nye opplysningene er den for 2020. Så kommer det mer: I 2021-beretningen skal det også legges fram lønnskartlegging per kjønn og kartlegging av hvor mye av deltidsarbeidet som er ufrivillig.

Diskrimineringsnemnda fatter vedtak om brudd på redegjørelsesplikten og kan gi tvangsmulkter. 


dreamstime_s_68704381Flere virksomheter blir nå omfattet av en lovbestemt arbeidsmetode på fire trinn når de skal jobbe med likestilling. Mange arbeidsgivere må annethvert år kartlegge lønnsforhold etter kjønn og bruken av ufrivillig deltid.

Relevante moduler
I markedsundersøkelser Perceptor, Norstat og Simployer nylig har gjort nevnte mange respondenter følgende seks moduler og tjenester fra Simployer som relevante i arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling: 
Digitalt årshjul
Fagsupport
Kurs og konferanser
Praktisk HR (Faghjelp)
Lederhåndbok
Rapporter

Undersøkelsen ble nylig omtalt i Finansavisen, og rapporten er nå tilgjengelig for nedlasting på Simployer.no.

I Simployer jobber vi hver dag for at det skal bli lettere å være arbeidsgiver. HR-rollen støttes gjennom mange ulike løsninger. Lederhåndbok hjelper HR med å formidle til lederne i operativ hverdagsledelse. Her har våre rådgivere skrevet om rekrutteringsprosesser, ting man må være obs på ved lønn- og bonusordninger, foreldrepermisjon også videre. Dette vil bli tilgjengelig på nyåret.

Et bra sted å starte hvis du vil gjøre et kunnskapsløft nå er det dette digitale kurset som hjelper deg å få oversikt over aktivitets- og redegjørelsesplikten. I etterkant av kurset hjelper rådgiverne deg videre gjennom kunnskapsbanken Praktisk HR, og ikke minst har vi jo fagsupporten vår. 

Slik tar du ut rapporter
Også på systemsiden støtter vi arbeidet med å ivareta aktivitets- og redegjørelsesplikten. Digitalt HR-årshjul sikrer oversikt over overordnede HR-oppgaver gjennom året. Her er oppgavene innen aktivitets- og redegjørelsesplikten lagt inn der det er naturlig. Vår digitale prosessløsning gir deg en tidslinje fra starten av året med oppgaver definert med ansvarlige og frister og sørger for at handlingsplanen din blir gjennomført i praksis. 

Sist, men ikke minst, handler redegjørelsesplikten om å ha kontroll på tallene. Har du Simployer HRM-system har allerede gjort mye av jobben du trenger å gjøre for å kunne levere på de rapporteringskravene som nå kommer. I systemet har våre kunder lagt inn ansatte, stillinger, avdelinger og fravær. Da er det bare å ta ut dataene igjen etterpå i rapporter.

KjønnsfordelingEksempel på kjønnsfordelingsrapport per avdeling, fra Simployer HRM


Kjønnsfordeling er det enkleste å rapportere. Det kan vises per avdeling eller på toppnivå. Man kan også velge å se det fordelt på antall personer/hoder eller per årsverk.

Midlertidige ansettelser kan man finne via funksjonen "Personalkategorier". Da kan man få ut rapport over ansettelser via samme rapport som også gir oversikt over deltidsstillinger.

Noen av rapportene vil bli tilpasset nå i tiden som kommer for å svare opp det som etterspørres i redegjørelsesplikten. Rapporten vår over andel i foreldrepermisjon har inntil nå ikke hatt noen kjønnsdimensjon, men det er noe vi nå skal tilpasse. Både på toppnivå og per avdeling skal man kunne se hvor mange uker foreldrepermisjon som er tatt ut for både kvinner og menn.

Neste år kommer ytterligere nye krav, med lønnskartlegging. Vi følger med på hvilke krav som følger av likestillingslovgivningen og utvikler Simployer i takt med lovkravene.

 

GRATIS WEBINAR: Vi har laget et gratis webinar der vi deler gode råd som kan hjelpe i arbeidet med mangfold, inkludering og likestilling. Se webinaret i opptak her