Karoline-AD-des19-7-600

Det de fleste arbeidsgivere spør om rundt hjemmekontor nå er krav til avtalen med ansatte, ansvar for utstyr og arbeidsmiljø, hvem som kan pålegge og kreve hjemmekontor, arbeidstid og hvor man kan ha hjemmekontor. 

webinaret tidligere i september gikk vi kortfattet gjennom svar på 5 ofte stilte spørsmål om hjemmekontor til vår fagsupport. I denne bloggposten skriver jeg mer utførlige svar på spørsmålene:

 1. Hvilke krav stilles til avtale med ansatte ved innføring av fast hjemmekontor?
  Avtalen skal være i tillegg til allerede inngåtte arbeidsavtale. Den skal være skriftlig og inngås med den enkelte arbeidstaker. Altså er det ikke nok med en overordnet avtale i virksomheten som sådan. Hjemmekontorforskriften stiller minimumskrav til innhold i avtalen, men man må foreta vurderinger og beslutningen før avtalen inngås for å vite hva som skal stå i den enkelte avtale. Videre må man endre avtalen hvis forhold knyttet til hjemmekontorordningen endrer seg.

 2. Hva slags ansvar har arbeidsgiver for utstyr og arbeidsmiljø på hjemmekontoret?
  Arbeidsgiver har ansvar for arbeidsmiljøet, også på hjemmekontoret. Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-1 og hjemmekontorforskriften § 3. Utstyr er en del av krav til arbeidsmiljøet, men arbeidsmiljø er også noe mer, for eksempel organisatoriske og psykososiale forhold. Det handler om organisering av arbeidet, arbeidstid, ledelse, kompetanse, og at vi har kontakt med andre, faglig utvikling mv. Arbeidsgivers plikter knyttet til arbeidsmiljø blir ikke mindre av at arbeidsplassen er på hjemmekontor, men må utøves på en annen måte og man er avhengig av arbeidstakerne medvirkning. Men ansvaret kan aldri delegeres til arbeidstakerne.

 3. Styringsrett – kan arbeidsgiver pålegge hjemmekontor og kan den ansatte kreve det?
  Det enkle svaret er nei. Arbeidsgiver kan ikke pålegge det og arbeidstaker kan ikke kreve det. Arbeidsgivers styringsrett begrenses blant annet av arbeidsavtalen. Arbeidstaker har på sin side forpliktet seg til å stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver i arbeidstiden på det angitte arbeidssted i arbeidsavtalen. Arbeidstaker kan ikke ensidig beslutte å endre arbeidssted.
  .
 4. Arbeidstid – hvilke regler gjelder på hjemmekontoret?
  Både arbeidsmiljøloven og forskriften regulerer arbeidstiden på hjemmekontor. Det betyr at man må forholde seg til begge to, i tillegg kommer arbeidstidsordninger som allerede er avtalt i virksomheten; i arbeidsavtale eller tariffavtale. Hjemmekontorforskriften § 6 gjør spesifikt unntak fra konkrete bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Det betyr at de ikke gjelder. Blant er det unntak fra §§10-4 og § 10-5, som gjelder alminnelig arbeidstid og gjennomsnittsberegning. Forskriften har egne bestemmelser for dette, samt for overtid, søndag og nattarbeid. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke er nevnt i forskriften, gjelder. Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som ikke er nevnt i forskriften, gjelder.

 5. Kan hjemmekontoret være på hytta eller andre steder?
  Ja, men sørg for å ha et bevisst forhold til om dette skal være en mulighet hos dere og i hvilket omfang og eventuelt krav til tilgjengelig og avstand til kontoret. Mange tenker nok at det ikke har noe å si hvor arbeidstaker arbeider fra, men det kan absolutt ha betydning. Arbeidstaker skal være tilgjengelig og utføre jobb i tråd med arbeidsavtalen. Arbeidsgiver kan og bør sette rammer, ha et bevisst forhold til hvor det skal arbeides fra og når. Når det gjelder hjemmekontor i utlandet er det flere fallgruver, som gjør at man bør vurdere om dette er noe man skal åpne for. Arbeidstaker kan miste medlemskapet i folketrygden og det kan få innvirkning på skatt og arbeidsgiveravgift.

SE WEBINAR I OPPTAK:
Viktige problemstillinger ved innføring av hjemmekontor/hybridkontor

I webinaret ble også Simployers nye støtteverktøy «Hjemmekontor og hybridløsninger» presentert. Produktet er en del av Faghjelp og to viktige komponenter er support og en verktøypakke til bruk i etableringen av hjemmekontoravtale:

   • 1:1-samtaler med våre rådgivere innen HR og ledelse – skriftlig og via telefon
   • Hjelp med innføring og drift av ordninger for hjemmekontor og hybridkontor – artikler, maler, sjekklister, guider, videoer


Hjemmekontor Collage
I webinaret viste vi bilder av noen av verktøyene vi i Simployer tilbyr i "Hjemmekontor og hybridløsninger", blant annet sekstrinnsguide for innføring av hjemmekontor/hybridløsning, mal for tilleggsavtale om hjemmekontor og kartlegging og risikovurdering for hjemmekontorordning. 


Ja, jeg vil vite mer om dette!