fam-rekruttering-1200

Arbeidslivet er sannsynligvis varig endret av pandemien. Det bør påvirke hvordan HR jobber for å tiltrekke seg de beste talentene.

Vi hører og leser ofte om hvordan søkere skal forberede seg og prestere godt i jobbintervjuer. «Slik skriver du en god søknad», «gode tips til jobbintervjuet» og «hvordan skille deg ut i mengden søkere». Det er uendelig med informasjon om hvordan fremstå som den beste kandidaten og hvor mye jobb og forberedelser som ligger hos søkeren for å kapre drømmejobben!

Hvordan fremstår din bedrift?

Men har vi som virksomheter tenkt på hvordan vi selv fremstår for arbeidssøkere? Kampen om talenter og de beste folkene er hard i mange bransjer, og den har ikke blitt mindre krevende i etterdønningene av pandemien. Det holder kanskje ikke lengre å tilby spennende arbeidsoppgaver, et godt arbeidsmiljø, utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. Virksomheter må tilby noe mer, stikke seg ut fra mengden av mulige arbeidsplasser og tilby noe konkurrende virksomheter ikke gjør.

Arbeidstakere har større forventninger

I Simployer-rapporten «SimployerPuls22 – et arbeidsliv i endring» og påfølgende webinar, snakket vi om hvordan trender den siste tiden tyder på at arbeidstakere sitter med større krav og forventninger til arbeidsgiver og virksomheter nå enn tidligere. En tid med mye urolighet og bekymring har skapt varige endringer i tankesettet til arbeidstakere, som igjen har resultert i at flere virksomheter har måttet fornye seg, endre struktur og tilpasse seg. Vil disse kravene og forventningene også finnes hos søkere der ute?

Mest sannsynlig, ja.

Arbeidslivet er varig endret

Så hvor begynner vi? Det pandemien har lært oss er at arbeidshverdagen for mange vil endre seg drastisk. Flere typer jobber vil åpne seg, muligheter for å jobbe på avstand har for mange blitt en realitet, i tillegg til at stor grad av fleksibilitet for mange har blitt en naturlig del i den nye normalen.

Arbeidslivet har endret seg. Mange arbeidstakere har stilt seg spørsmålet «hvor vil jeg jobbe?» og «hva vil jeg egentlig med livet mitt?». Som et naturlig resultat av dette har virksomheter forstått at måten en søker og rekrutterer ansatte, mest sannsynlig vil være varig endret.

Tenk større

For mange arbeidstakere er det viktig å være en del av noe større, ikke bare en «lønnsmottaker». Et eksempel kan være klima og miljø. For mange arbeidstakere er det viktig hvordan virksomheten retter søkelys og iverksetter tiltak mot akkurat dette. Vær åpen om hvordan dere jobber med denne problematikken, nettopp for å være konkurransedyktige.

Andre er opptatt av fysisk eller psykisk helse, og ønsker å jobbe på en helsefremmende arbeidsplass. Vis frem hvordan dere jobber med dette. Har dere kanskje treningsmuligheter på jobben eller ekstra fridager for dem som trener (Ja, det har vi i Simployer!)?

Utviklingsmuligheter internt er et tredje eksempel på noe mange arbeidssøkere er opptatt av. Hvordan onboardes nyansatte hos dere? Hvordan jobber dere med videreutvikling, kompetanseheving og kompetanseoverføring?

Vær troverdig

Det som er viktig er at virksomheter er åpne om hva de kan tilby, før under og etter prosessen er gjennomført. Du må være attraktiv for personer som er i modus for å finne en ny jobb, fortsatt være attraktiv gjennom hele prosessen, samtidig som du må leve opp til det du har lovet at du er etter du har ansatt noen.

På denne måten vil virksomheter oppfattes som troverdige og lojale. En setter medarbeidere i høysetet – noe som kommer godt med når ansatte sier opp og forsvinner ut i jobbmarkedet igjen. Husk at tidligere ansatte snakker om deg som arbeidsgiver. Er du som arbeidsgiver lojal, vil du mest sannsynlig få lojale arbeidstakere som snakker godt om  sin tidligere arbeidsplass. Dette er absolutt en rekrutteringsfordel.

Start med hvordan dere rekrutterer

Jeg tenker at mange virksomheter kan starte med å se på måten de rekrutterer nyansatte på. Det handler om å styre inntrykket søkere får av virksomheten. Alt fra employer branding til spørsmålene som blir stilt i rekrutteringsprosessen. Virksomheter må finne nye måter å fremstå på som attraktive arbeidsplasser. For å være relevante og for å vise at en er i takt med endringer som skjer i arbeidslivet.

SE OGSÅ: Her kan du laste ned Simployer-rapporten SimployerPuls22 - Et arbeidsliv i endring