dreamstime_xxl_185923323

Alt var ikke nødvendigvis bedre før. Koronakrisen brakte med seg store endringer i arbeidslivet, og vi tror at disse fem er kommet for å bli. 

Det er ett år siden koronapandemien traff oss med et smell, og i løpet av året har vi gradvis vent oss til en ny arbeidshverdag med stadige nedstengninger, sosial distansering og begreper som kohort og smittevern som en del av dagligtalen. Men pandemien kommer til å gå over, og vi skal tilbake til slik det var før – forhåpentligvis allerede til sommeren.

Men hvordan blir den såkalte nye normalen? Digitalisering og effektivisering – til og med automatisering – av prosesser og rutiner var i vinden før korona, men det siste året har digitaliseringen av arbeidslivet for alvor skutt fart, og flere virksomheter har nok kjent litt på hva de burde ha gjort før krisen oppsto.

Poenget er at man aldri vet når og i hvilket omfang en krise vil ramme. Det kan være en alvorlig arbeidsulykke på en byggeplass, eller en pandemi. I begge tilfeller oppstår akutte behov for tilgang på data, rutiner og kanskje en beredskapsplan. Det enkleste sted å starte er å få kontroll på egne data, som må være både oppdaterte og tilgjengelige. Videre bør man ha en god kommunikasjonsplattform for kjapt og enkelt å kunne formidle nødvendig informasjon. Dette mener jeg enhver virksomhet er nødt til å ha kontroll på.

 

Digitalisering av arbeidslivet er effektivt, fleksibelt og skaper autonomi. Så når pandemien endelig er over og vi igjen kan klemme hverandre og gå på festival, er det sannsynlig at noen av endringene koronaen brakte med seg har kommet for å bli:


1. Informasjonskanal for ensartet kommunikasjon

 

Både ledere, HR og ansatte har gjennom året som har gått fått oppleve hvor viktig det er å ha en digital plattform for ensartet kommunikasjon.

 

Umiddelbart var det nok flere enn meg som tenkte at dette med pandemi var litt spennende og annerledes, men vi forsto raskt at situasjonen var alvorlig og ville berøre alle deler av samfunnet – også arbeidslivet. Spørsmål om hjemmekontor, permittering, omsorgsdager og sykefravær ble sentrale for både arbeidsgivere og ansatte.

 

Det oppsto et akutt behov for enhetlig informasjonsflyt. De virksomhetene som sørget for at alle medarbeiderne fikk den samme informasjonen samtidig, bidro nok til sterkere tilhørighet og trygghet blant ansatte, enn bedrifter der spekulasjoner og usikkerhet rådet som følge av ulik informasjon gitt til ulik tid.


2. Tilgang på data


Mange bedrifter har måttet permittere medarbeidere under pandemien, og både ledere og ansatte trengte enkel tilgang på personaldokumenter og arbeidsavtaler. Hjemmekontor og fjernledelse har synliggjort et behov for kontroll på og tilgang til egne persondata, og god etterlevelse av personvern i henhold til GDPR-forskriften. For det er ikke greit å ha løse papirer med sensitive personopplysninger om ansatte liggende på kjøkkenbordet.

 

3. Oversikt over kompetanse

Enhver bedrift bør ha god og riktig kompetanseoversikt, og i en krise som kanskje innebærer omorganisering eller nedbemanning er det viktig å kunne synliggjøre skjult kompetanse som kan være sårt tiltrengt andre steder i virksomheten. Kartlegging av kompetanse og kompetansehevende tiltak var en trend også før pandemien, men har selvsagt vært kritisk for mange i denne perioden. Ser vi litt forbi pandemien lever vi i en tid hvor folk står lenger i arbeid, med hyppigere skifte av arbeidsplasser og arbeidsoppgaver. Da trengs livslang læring og i noen tilfeller total omskolering.

4. Hjemmekontor

 

Etter et år med utstrakt bruk av hjemmekontor viser undersøkelser at et flertall av norske arbeidstakere ønsker seg en hybridløsning som lar dem jobbe både hjemmefra og på kontoret også når pandemien er over, noe arbeidsgivere bør legge til rette for.


SE OGSÅ: Hjemmekontor — for eller mot? 

5. Behov for godt lederskap

Koronasituasjonen har berørt virksomheter ulikt i ulike bransjer. Ikke alle bedrifter er negativt berørt. Mens noen er hardt rammet og har måttet stenge ned eller omdisponere, har andre virksomheter opplevd vekst under pandemien. Uansett hvor på skalaen man befinner seg så er de fleste norske arbeidsplasser på en eller annen måte berørt og har måttet gjøre endringer som krever godt lederskap. Ved avstandsledelse er det viktig å få på plass rutiner for å måle pulsen og stemningen blant de ansatte fortløpende.

For de som er hardt rammet handler det om å skape trygghet og forutsigbarhet i en situasjon som innebærer permitteringer og nedbemanninger. For de i midten handler det også om å skape trygghet, men kanskje like mye å skape nye muligheter, motivere folk til å gi det lille ekstra eller gjøre andre oppgaver i virksomheten.

  

For virksomheter som har opplevd vekst under pandemien handler det kanskje om å få ansatte til å ta et større ansvar fordi man er i en vekstfase samt sikre god innfasing av nye medarbeidere.  Det er også viktig for disse å begrense eventuelle voksesmerter gjennom å ha rutiner og systemstøtte på plass til riktig tid og ikke bedrive brannslukking.

 


NYHET! Simployer tilbyr abonnement på digitale kurs for ledere. De månedlige digitale kursene har høy relevans og kvalitet, og gir deg de praktiske verktøyene du trenger for å bli en enda bedre leder. 

 

Innegget er basert på innholdet i webinaret under, og spørsmålene som kom inn i etterkant. Følg linken for å se webinaret gratis: 

Gratis webinar: Den nye normalen - slik kan våre løsninger hjelpe dere

Vi opplever økning i henvendelser  knyttet til hvordan man ruster seg for "den nye normalen". I webinaret deler Simployers Hans Gjermund Gauslaa og Kenneth Reid gode råd og tips.

Se webinaret i opptak her!