IMG_0064

Enhetlig og oppdatert informasjon til alle ansatte, når de trenger det, er en kjent utfordring i alle virksomheter. Utilgjengelig eller lite konsistent informasjon internt kan i verste fall resultere i misfornøyde medarbeidere.

Ansatte har alltid et sug etter informasjon. Dersom eventuelle spørsmål knytter seg til egen jobbsituasjon og personlige behov, desto mer fremtredende er behovet.

Jo større og mer desentralisert en organisasjon er, jo vanskeligere kan det være å lykkes med god og transparent informasjonsflyt. Men også i mindre virksomheter er det viktig å sikre at informasjonsflyten er tilgjengelig og konsistent. Det er her robotene kan være til stor nytte.

Digitaliseringsstrategi – på topp i de fleste selskapers forretningsplan

Det er nesten ikke en kunde vi treffer hvor digitalisering ikke står på agendaen. Digitalisering av HR prosesser har naturlig nok høyt fokus i den sammenheng, men dessverre er det litt for ofte at informasjonsdelen er underordnet eller i verste fall glemt

Vi er overbevist om at verktøy som sikrer enhetlig og oppdatert informasjon ut til alle ansatte er helt sentralt for å kunne lykkes med en god HR-strategi. Ved å utnytte maskinlæring i denne sammenheng, vil HR og bedriften ta et godt steg inn i det som kan støtte opp om selskapets digitaliseringsstrategi.

Chatbots kan bidra til bruk

Chatbots, som ofte benyttes i denne sammenheng, er robotprogrammer som er trent til å føre en samtale med mennesker. Vanligvis begrenset til et bestemt område. De nyeste robotprogrammene er blitt svært strømlinjeformede og noe av det viktigste chatbots kan bidra med, er at informasjonen i virksomheten blir funnet og brukt av de ansatte.

Mange har investert i løsninger for å sikre tilgjengelig og god informasjonsflyt, men det er varierende i hvilken grad virksomhetene får de ansatte til å bruke kanalen de har valgt. Det kan ofte skyldes at informasjonen er utdatert, informasjon mangler eller at den er vanskelig å forstå.

Chatbots som trenes for å øke kvaliteten løpende vha maskinlæring, og hvor språket er langt mer spisset og enkelt – rettet mot sluttbrukere, vil i større grad appellere til brukerne. Det fine med chatbots og maskinlæring er egenskapen at de blir bedre og bedre jo mer de brukes, noe som øker sjansene for økt brukeradopsjon.

Tenk på effekten i relasjon til «employer branding»

At ansatte og ledere får bruke moderne teknologi til å tilegne seg informasjon, bidrar til å skape et godt inntrykk av virksomheten. Tenk på hvilken effekt dette vil ha ved rekruttering, onboarding av nyansatte og ikke minst for ledere og øvrige ansatte. Ryddig, enhetlig og tilgjengelig informasjon, er verdifullt for alle – i alle posisjoner og faser.

Hva gjør vi i Simployer

I disse dager er Simployer chatbot lansert i Personalhåndboken. Denne er trent til å svare opp på spørsmål som kan besvares av innhold, nettopp fra denne håndbok. Les mer om Simployer Chatbot her