dreamstime_xxl_144746890

Det å gjennomføre en god onboarding er et gjensidig ønske – og ansvar – for både leder og den nyansatte. For å sikre en god onboardingsfase er det viktig å tidlig avklare forventninger til gjennomføringen. Ha en dialog med medarbeideren om hvordan dere sammen kan sikre en god onboardingsfase. Dere har et gjensidig ansvar for å lykkes.

I webinaret God onboarding er ekstra viktig nå som ble sendt direkte 23. september snakker Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Camilla Viksand Manson om hvorfor en god, forutsigbar onboardingsprosess der den nyansatte blir tatt godt imot og opplever mestring, er ekstra viktig i dagens hybride, digitale kontorlandskap.

Ha en onboardingsplan med rom for tilpasninger

Som leder bør du se an medarbeiderens personlighet og behov. Noen trenger å bli fulgt opp gjennom hele prosessen, mens andre kan være mer selvgående og har ikke det samme behovet for en tett oppfølging.

Utarbeid en god onboardingsplan som kan tilpasses den enkelte medarbeider utifra rolle og personlighet. Skreddersy slik at planen ikke oppleves som en statisk prosess som alle skal gjennom.

– God forberedelse og strukturerte, skreddersydde lister vil skape et godt grunnlag for en god start i et nytt arbeidsforhold, sier Fam. 

Opplæring og oppfølging

– Ha en kontinuitet, og vær tydelig i lederrollen. Stadfest tidlig hva du forventer av den ansatte. Om du som leder mener at rollen innebærer at man tar litt mer eierskap selv, så si det og sett det som et krav. Følg dette opp, men gjør det klart at det er et felles ansvar at den nyansatte skal komme godt inn i virksomheten, sier Fam i webinaret.

Onboarding er en strukturert prosess som hjelper deg å ta imot og integrere nye medarbeidere på en best mulig måte. Prosessen sikrer en god oppstart, en god introduksjon hvor både det praktiske og det sosiale aspektet ivaretas. En god, gjennomtenkt prosess øker sjansen for at den ansatte raskt vil kunne bidra til å nå organisasjonens mål, og vil i tillegg skape et engasjement og oppleves som motiverende for den nye medarbeideren. 

– Vær en aktiv og tilstedeværende leder. Ta del i den nyansattes hverdag: Følg med, still spørsmål, følg de møtepunktene som er planlagt i HRM-systemet, men sørg for å ha en god dialog underveis, ikke bare ved planlagte møtepunkter.

Et støtteverktøy for onboarding gir trygghet for HR

Et systemverktøy minner deg på alle de ulike stegene i en onboardigsfase slik at du ikke glemmer viktige steg i prosessen, I webinaret møter du også salgsrådgiver (KAM) i Simployer, Øyvind Johansen, som viser frem Simployer Onboarding, en av 35 moduler som utgjør Simployer HRM. Verktøyet gir lederstøtte og sikrer en profesjonell og enhetlig håndtering av onboardingsprosessen, fra arbeidsavtale til fullt integrert medarbeider.

Et siste tips fra HR-rådgiveren:

– Ønsk din nye kollega varmt velkommen! Det er en god følelse å få en varm mottakelse. Det er ekstra viktig og ekstra hyggelig i disse tider hvor vi kanskje kan se hverandre litt mer enn under pandemien. Ha fokus på kultur og det sosiale, dette er spesielt viktig nå, understreker Fam.

Se webinar om onboarding i opptak

Om du gikk glipp av webinaret, kan du se det gratis i opptak her: Derfor er god onboarding av nye medarbeidere ekstra viktig nå

20210923 webinar stillbilde 2

 


Last ned GRATIS guide: Effektiv onboarding

Vår populære guide Effektiv oboarding gir deg innsikt i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider. Onboarding handler om mer enn å bare ønske noen velkommen i sin nye jobb første arbeidsdag. Det dreier seg om hele prosessen fra signering av arbeidsavtalen til endt prøvetid.

Dette er noe av tematikken vi tar opp i guiden:

• Konsekvenser av dårlig onboarding
• Gangen i en onboardingprosess
• Lønnsomhet ved fornøyde ansatte