Minibilde

Et slags drømmescenario er at HR kan jobbe i kulissene og bidra til at alle har det bra på jobb og yter det lille ekstra. Simployer har tett kontakt med HR-team og HR-medarbeidere i det ganske land, og vet at hverdagen er hektisk. Det er ikke lett å få tiden til å strekke til. 

Det er mange operative og strategiske oppgaver som tidvis konkurrerer om tiden. Det er derfor klokt å jobbe systematisk der det går, for å komme i havn med et slikt mylder av oppgaver:

  1. Kartlegge
  2. Planlegge og forankre
  3. Gjennomføre
  4. Evaluere
  5. Justere

På HMS-området har det vært nødvendig å jobbe systematisk og etter handlingsplaner som følge av kravene i internkontrollforskriften. Nye lovkrav på mangfoldsområdet gjør det mer naturlig enn noen gang å gjøre det samme på HR-feltet.

Gjennom årene har Simployer kommet med en rekke hjelpemoduler for å gjøre jobben med enkeltprosesser som onboarding og reisereising lettere. Nå lanserer vi digitalt HR-årshjul som skal hjelpe deg og HR-teamet med å jobbe systematisk gjennom året med alle de små og store oppgavene.

Med dette verktøyet tilbyr vi en mal for et HR-årshjul. Jeg oppfordrer til å jobbe videre med det utgangspunktet, for så å tilpasse og gjøre det til sitt eget. Begynn året med en systematisk tilnærming til det dere skal oppnå, og legg inn konkrete oppgaver til personer og/eller grupper. Dette trenger ikke bare være store, strategiske oppgaver. Legg også inn konkrete oppgaver som å planlegge ledersamlinger eller sørge for at ferieavviklingen følges opp.

Det vil alltid skje endringer underveis, og verden blir ikke alltid som planlagt. HR-årshjulet kan tas fram i teammøter. Del skjermen, legg til eller fjern oppgaver og vis de andre status!

SE OGSÅ: Kunsten å spre arbeidsbelastningen for HR

Evalueringer er et tema som ofte glipper når man har mer enn nok med å gjennomføre alle oppgavene. Ved å legge til evalueringsoppgavene i årshjulet kan du bli bedre på rutine- og prosessforbedringer.

Jeg tror ikke det er mulig å kjøpe seg til systematikk, og jeg tror heller ikke dette verktøyet vil løse tidsklemma til HR. Vi i Simployer håper likevel at verktøyet kan bidra til mer systematisk tilnærming til HR-oppgavene, og vi ønsker være en sparringspartner på hvordan HR-året best kan legges opp. Med et digitalt HR-årshjul kan dere enkelt prøve dere fram og tilpasse ambisjonsnivået underveis i løpet av året – basert på de erfaringer og evalueringer dere gjør dere.


Digitalt HR-årshjul har visuelle oversikter over både hvordan man ligger an med utførelsen og hvordan oppgavene fordeler seg kronologisk per tertial eller kvartal. For en mer utførlig demonstrasjon av løsningen kan du ta en kikk på opptaket fra lanseringswebinaret vi avholdt tidligere i mai. 

SE OGSÅ: Derfor er våren mest hektisk for HR

Hvilket kvartal synes du er det med høyest arbeidsbelastning for HR?
Det varierer fra år til år – jevnt over skiller ikke noe kvartal seg spesielt ut
1. kvartal: Friske budsjettkroner og alle skal bruke penger og starte nye prosjekter samtidig
2. kvartal: Mange frister, røde dager og mye som skal være klart til folk går til sommerferie
3. kvartal: Mye onboarding og mange ting som har ligget i bero gjennom sommeren
4. kvartal: Budsjettprosesser og deadliner på rekke og rad i travel julestri