velkommen_illustrasjon.jpg
 
Viktigheten av en god strukturert onboardingsprosess av nyansatte er ofte undervurdert, og får alt for lite oppmerksomhet i mange virksomheter.