Hva er egentlig arbeidsglede? Er det nok å bare være tilfreds og fornøyd, eller er det mer sammensatt?