I kriser der ledere og HR må planlegge permittering og nedbemanning, er det nyttig at ansatte selv kan registrere fravær og personalia.

I et webinar i juni i fjor snakket tre av mine kolleger om hvordan koronasituasjonen kan håndteres ved at virksomheten kommer seg fra sjokk til seier ved å skaffe svar og deretter legge en ny strategi.