Alle virksomheter lagrer data om sine ansatte. Hvis det gjøres riktig har denne informasjonen stor verdi som strategisk beslutningsstøtte.