Tidlig oppfølging av sykmeldte er lovpålagt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har mye å vinne på at dette gjennomføres ordentlig.